Kurs/opplæring

Krav til opplæring

Dokumentert brukeropplæring på alle lifter/personløftere er et myndighetskrav fra 1/1/2001. Hybeko kan tilby slik dokumentert opplæring både på din arbeidsplass og i Hybeko sine kurslokaler.

Opplæring teller

Hele 75% av uhell som oppstår ved bruk av personløftere/lifter skyldes menneskelig svikt. Kunnskap, innsikt og motivasjon for å forebygge uhell er derfor av største betydning. Kursene vi holder er rettet mot denne problematikken. Som kursleverandør innen personløftere/lifter kan vi tilby følgende fordeler:

 • Opplæring som dekker kravene i arbeidsmiljøloven samt kravene i forskrift «Utførelse av arbeid» best.nr.1357 ( Ny fra 2013)
 • Dokumentert opplæring
 • Registrering i sentralregisteret
 • Overgangsordninger for personer med praksis
 • Kursene arrangeres gjerne på din arbeidsplass eller sentralt i ditt distrikt

Temaer i vår opplæring

 • Hvorfor opplæring
 • Holdninger
 • Uhell og ulykker
 • Lovverk
 • Sikkerhet i bruk
 • Ulike personløfteres/lifters oppbygging og virkemåte
 • Klasseinndeling A-B-C
 • Vedlikehold
 • Periodiske kontroller
 • Årskontroller
 • Brukerveiledning
 • Sikkerhetsutstyr

Påmelding/tilbud kurs

For mer informasjon om hvordan vi behandler dine opplysninger og rettigheter, se her: Personvernerklæring