HYBEKO LIFTER

Industri tilpassede lifter utviklet av Hybeko AS

Hybeko Tunnel 3390RT
Hybeko RS-85XC

EX FLAMMEBESKYTTEDE LIFTER

I dag er det mange industrielle prosesser der produksjon og håndtering av visse produkter (gass eller støv) som blandet med luft kan føre til eksplosjon. Disse tenn kilder kan være: lysbuer, gnister, høye temperaturer, etc.

Hybeko vil kunne gi flammesikker beskyttelse av enkelte selvgående lifter fra Genie som skal operere i eksplosjonsutsatte områder. Det gis full garanti i samsvar med ATEX-direktiv 2014/34 / EU, og det utstedes alle sertifikater som kreves for hvert enkelt tilfelle og beskyttelse. «ATEX-direktiv 2014/34 / EU» spesifiserer krav for eksplosjonsfarlige områder, dvs. for installasjoner som inneholder stoffer, gasser eller støv som kan medføre risiko for eksplosjon i kombinasjon med luft.

Genie EX lifter
WordPress Image Lightbox Plugin